4.Boyutu algılayabilmek mümkün mü?

Konuyu daha iyi anlayabilmek için öncelikle kavramları iyi bilmemiz gerekiyor:

Boyut: belirli bir doğrultuda ölçülmüş bir büyüklüğü ifade etmek için kullanılan geometri terimidir. Fizikte ve matematikte; bir uzayın ya da nesnenin boyutu, gayriresmi olarak bu uzay ve nesne üzerindeki herhangi bir noktayı belirlemek için gereken minimum koordinat sayısı olarak tanımlanır.

Boyut kavramını öğrendiğimize göre 4.boyutu anlayabilmemiz için 2.boyut ve 3.boyutu iyi bilmemiz gerekiyor.

2 boyutlu cisimler eni ve boyu olan şekillerdir. 3 boyutlu cisimler en, boy ve yüksekliği olan cisimlerdir. Geometrik şekiilerden örnek verecek olursak, kare, dikdörtgen, üçgen gibi şekiller 2 boyutludur yani, sadece eni ve boyu vardır. Ama, küp, dikdörtgenler prizması, üçgen piramit gibi şekillerin eni, boyu ve yüksekliği vardır yani 3 boyutludurlar. 2 boyutta alan bulunurken, 3 boyutta hacim bulunur.

Sizinde bildiğiniz gibi bizler 3 boyutlu bir dünyada yaşıyoruz 3.boyutu algılayabiliyoruz ama 2 boyutlu görebiliyoruz.Bizler 4.boyutu algılayabilseydik bu sefer Dünyayı olduğu gibi yani 3 boyutlu görebilirdik.

Peki Dünya’yı 3 boyutlu görseydik ne olurdu?

Duvarların içlerini, Binaların arkasını hatta evlerin içlerinden tutunda insanların bile içlerini görebiirdik.

Beynimiz 4 boyutlu bir şekli algılamada bile yetersiz kalabiliyor,Bunu daha iyi anlayabilmeniz için bir bilgisayar simülasyon oyunu olan FordyToys isimli oyunda eğer önümüzde 4 boyutlu nesne olsaydı onu nasıl görebilirdik? gibi soruların cevabını vericektir.

Bonus olarak konuyu kavramada büyük yarar sağlayacak olan 1 video ile bitiriyorum, Astrobiyolojinin öncülerinden olan  Amerikalı gökbilimci Carl Edward Sagan’ı dinleyelim.

Kaynak:kozmikanafor.com RuhiÇenet RıdvanSavaşlı

One thought on “4.Boyutu algılayabilmek mümkün mü?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir